Staldene i stueetagen og høloftet på første sal er i dag omdannet til 31 hyggelige og charmerende hotelværelser, der med sine fritlagte bjælker stadig bærer præg af bygningens oprindelige funktion.

Dyrestald frem til 2000

Helt frem til 2000 har stalden fungeret som ko-, svine- og hestestald, men i 2004 gennemgik bygningen en gennemgribende indvendig renovering. Udefra står stalden dog stadig, som man kender den: Den gamle, hvidskurede fløjbygning med de oprindelige vindues- og dørpartier og de flotte, gamle lamper.